Skogsbad, kurser & events

Jag erbjuder skogsbad, workshops, retreater och inspirationsföreläsningar för privatpersoner, grupper och företag. Här finns plats för inspiration, lekfullhet och kreativitet såväl som för stillhet, bara-varande och vila. Om ni har egna önskemål skräddarsyr jag gärna ett upplägg för dig och din grupp!

På gång just nu!

Projekt Land Art för barn & unga

Nu finns möjlighet för din skola/förening/kommun att vara med i ett projekt där barn & ungdomar får prova på att arbeta med Land Art, dvs konstnärligt skapande i naturen. Jag kommer att leda aktiviteter och workshops runtom i Norrbotten under 2024-2025 och jag söker nu deltagare och samarbetspartners. Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer och anmäla ditt intresse! 

Projektet stöds av Region Norrbotten och KUBN (kultur för unga och barn i Norrbotten). 

 

 

Skogsbad

Skogsbad eller Shinrin-Yoku (som på japanska betyder att bada sina sinnen i skogens atmosfär) är från början en japansk friskvårdsmetod med syfte att motverka stressrelaterad ohälsa. Det är en lugn och vilsam upptäcktsfärd i skogen och samtidigt en möjlighet till en mer närvarande och förundransväckande naturupplevelse.

Skogsbad passar bra som återhämtning och hälsoboost och det är samtidigt en fin möjlighet att fördjupa sin naturkontakt. Det passar också bra som utgångspunkt för kreativ inspiration och för grupper som vill göra något gemenskapsstärkande. Oavsett syfte så är det ett fint sätt att ta del av naturens lugnande och läkande miljö och det finns väldokumenterad forskning som visar att skogsbad bidrar till minskad stress, bättre immunförsvar och bättre psykisk hälsa och flera andra hälsovinster. Många uttrycker också att de börjar känna förundran och tacksamhet för naturen, och att de blir lugna och glada av att skogsbada!

Jag är certifierad skogsbadsguide sedan 2019 vid Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute. Jag har även gått vidareutbildningen till skogsterapiguide för att kunna anpassa skogsbad för särskilda behov som tex stressrelaterade besvär och lättare psykisk ohälsa. Jag har också deltagit som assisterande ledare vid flera av SNFTI´s skogsbadsguideutbildningar.

Praktiskt: Ett skogsbad brukar hållas i ett lätttillgängligt naturområde och varar ofta omkring 2,5-3 timmar, men det går fint att både förkorta och förlänga efter väder och årstid. Efter önskemål kan vi lägga särskilt fokus på exemplevis stillhet, gemenskap eller skapande & kreativitet.

För vem: Skogsbad passar bra för många olika grupper och sammanhang och kan anpassas och skräddarsys efter olika behov;

– Företagsgrupper; skogsbad kan ge bland annat stressreducering, återhämtning, sammansvetsning och ökad kreativitet.

– Privata grupper; ni kanske vill fira någon eller något?

– För barn & familjer; skogsbad som en lekfull upptäcktsfärd!

– För par; skogsbad som present till din vän eller partner, där ni tillsammans får en unik upplevelse som stärker era band till både varandra och naturen.

– För bara dig; ett varsamt guidat skogsbad efter dina behov. Du får även med dig verktyg och goda råd för fortsatt eget skogsbadande.

Välkommen att höra av dig för mer information, pris och bokning!

Foto: Bert Öhman

Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

Inspirationsföreläsningar & upplevelsevandringar

Jag håller inspirationsföreläsningar om natur & välmående och även om naturkontakt som kreativ och konstnärlig inspiration. Kombinera gärna med ett skogsbad eller en prova-på-workshop!

För dem som söker något alldeles extra skapar jag en platsspecifik och exklusiv upplevelsevandring där ni med hörlurar på får uppleva er omgivning ur olika perspektiv!

Kreativ inspiration i naturen

Att uttrycka sig konstnärligt i någon form, ger ofta en känsla av både närvaro, mening och glädje. Forskning visar också en stark koppling mellan skapande och hälsa. Dessutom passar det väldigt fint ihop med skogsbad och naturkontakt!

Jag leder workshops och kurser där du på ett lekfullt och kravlöst vis, får möjlighet att utforska och experimentera med naturkonst/land art, skrivande och fritt skapande i naturen. Om vädret inte är tillåtande hämtar vi inspiration i naturen och fortsätter skapandeprocessen inomhus.

Jag delar med mig av erfarenheter från mitt konstnärliga arbete och jag hoppas att du får med dig både roliga idéer, användbara verktyg och ny inspiration!

Land Art

Just nu är jag i startgroparna för projektet Land Art för barn & unga i Norrbotten. Under 2024-2025 kommer jag att leda workshops och aktiviteter där deltagarna får möjlighet att experimentera med Land Art, dvs konstnärligt skapande i naturen, där vi använder det naturmaterial vi hittar på vår plats, t.ex. pinnar, kottar, barr, bär, snö osv. Vi söker nu deltagare och samarbetspartners, så varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Projektet stöds av KUBN och Region Norrbotten.

Givetvis håller jag också workshops och kurser i Land Art för grupper i alla åldrar och på andra platser än Norrbotten, så hojta till om du är intresserad!

Retreat

Jag leder även retreater för att inspirera till och ge stöd och verktyg för medveten närvaro och inre stillhet. Genom skogsbad, kravlöst skapande, samtal, mjuk rörelse och avspänning ger vi plats och utrymme för närvaro, vila och stillhet.

 

Fri dans och kroppsmedvetande

Fri dans och rörelse

Ett prestationsfritt, avspänt och roligt sätt att motionera och bli både mjukare och gladare i kropp och själ! Vi börjar med mjuk uppvärmning som sedan övergår i fri dans och rörelse, inspirerat av olika teman och en massa bra musik, och sen avslutar vi med nedvarvning och avspänning. Jag som ledare guidar med övningar, inspiration och förslag, men du utgår alltid ifrån dig själv, din dagsform och just din kropp!

Kroppsmedvetande & aktiv avspänning

Lugna, mjuka, långsamma övningar i rörelse och stillhet för att medvetandegöra och balansera kroppen och i egen takt släppa stress och onödiga spänningar. Det är samtidigt en övning i att vara närvarande. Influenserna kommer från aktiv avspänning, presence through movement och andra former av kroppsmedvetandeträning.

Konstnärlig dansimprovisation

I konstnärlig dansimprovisation använder vi dans, rörelse och vår egen kropp som utgångspunkt för det skapande, konstnärliga uttrycket. Utforskande övningar och improvisationer som utgår ifrån dig själv och dina meddansare, rummet och platsen, leken, rörelseglädjen och inspirationen.