Skogsbad, kurser & events

Jag erbjuder skogsbad, kurser, retreater och inspirationsföreläsningar för både privatpersoner, grupper och företag. Här finns plats för inspiration, lekfullhet och kreativitet och för stillhet, bara-varande och vila. Om ni har egna önskemål skräddarsyr jag gärna ett upplägg för dig och din grupp. För mer information, pris och bokning, kontakta mig!

Skogsbad

Skogsbad eller Shinrin-Yoku (som på japanska betyder ”att bada sina sinnen i skogens atmosfär”) är från början en japansk friskvårdsmetod med syfte att motverka stressrelaterad ohälsa. Det är en lugn och vilsam upptäcktsfärd i skogen och samtidigt en möjlighet till en mer närvarande och förundransväckande naturupplevelse.

Skogsbad passar bra som återhämtning och hälsoboost och det är samtidigt en fin möjlighet att fördjupa sin naturkontakt. Det passar också bra som utgångspunkt för kreativ inspiration och för grupper som vill göra något gemenskapsstärkande. Oavsett syfte så är det ett fint sätt att ta del av naturens lugnande och läkande miljö och det finns väldokumenterad forskning som visar att skogsbad bidrar till minskad stress, bättre immunförsvar och bättre psykisk hälsa och flera andra hälsovinster. Många uttrycker också att de börjar känna förundran och tacksamhet för naturen, och att de  dessutom blir glada av att skogsbada!

Jag är certifierad skogsbadsguide vid Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute. Jag har även gått vidareutbildningen till skogsterapiguide för att kunna anpassa skogsbad för grupper och individer med särskilda behov, som tex stressrelaterade besvär och lättare psykisk ohälsa. Jag har också deltagit som assisterande ledare vid SNFTI´s skogsbads-guideutbildningar.

Praktiskt: Ett skogsbad brukar hållas i ett lätttillgängligt naturområde och varar omkring 2-3 timmar, men det går fint att både förkorta och förlänga och anpassa efter önskemål, väder och årstid. Jag guidar privatpersoner och allmänheten såväl som grupper och företag. Välkommen att höra av dig för mer information, pris och bokning!

Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

Inspirationsföreläsningar & upplevelsevandringar

Jag håller inspirationsföreläsningar om natur & välmående och även om naturkontakt som kreativ och konstnärlig inspiration. Kombinera gärna med ett skogsbad eller en prova-på-workshop!

För dem som söker något alldeles extra skapar jag en platsspecifik och exklusiv upplevelsevandring där ni med hörlurar på får uppleva er omgivning ur olika perspektiv!

Kreativ inspiration i naturen

Jag leder kurser och workshops där du får möjlighet att på ett lekfullt och kravlöst sätt utforska och väcka din skaparlust och din kreativitet med hjälp av naturkontakt. Vi provar olika idéer och uttryckssätt, som naturkonstverk (land art), skrivande, bild och rörelse, men det finns också plats för att välja din egen uttrycksform. Jag delar med mig av mina egna erfarenheter och inspiration från mitt arbete med skrivande och scenkonst och jag hoppas att du får med dig både roliga idéer, användbara verktyg och en massa inspiration och glädje! Att skapa fritt och utan prestationskrav ger ofta energi, välmående och en massa andra bra saker och dessutom passar det fantastiskt bra ihop med naturkontakt och skogsbad!

Retreat

Jag leder även retreater för att inspirera till och ge stöd och verktyg för medveten närvaro och inre stillhet. Genom skogsbad, kravlöst skapande, samtal, rörelse och avspänning ger vi plats och utrymme för närvaro, vila och stillhet.

 

Fri dans och kroppsmedvetande

Fri dans och rörelse

Ett prestationsfritt, avspänt och roligt sätt att motionera och bli både mjukare och gladare i kropp och själ! Vi börjar med mjuk uppvärmning som sedan övergår i fri dans och rörelse, inspirerat av olika teman och en massa bra musik, och sen avslutar vi med nedvarvning och avspänning. Jag som ledare guidar med övningar, inspiration och förslag, men du utgår alltid ifrån dig själv, din dagsform och just din kropp!

Kroppsmedvetande & aktiv avspänning

Lugna, mjuka, långsamma övningar i rörelse och stillhet för att medvetandegöra och balansera kroppen och i egen takt släppa stress och onödiga spänningar. Det är samtidigt en övning i att vara närvarande. Influenserna kommer från aktiv avspänning, presence through movement och andra former av kroppsmedvetandeträning.

Konstnärlig dansimprovisation

I konstnärlig dansimprovisation använder vi dans, rörelse och vår egen kropp som material för det skapande, konstnärliga uttrycket. Utforskande övningar och improvisationer med utgångspunkt i dig själv och dina meddansare, rummet och platsen, leken, rörelseglädjen och inspirationen.