Skogsbad, kurser & events

Jag erbjuder skogsbad, workshops och events för företag, grupper och privatpersoner. Här finns rum för människan och naturen, för inspiration och glädje, för stillhet, återhämtning och närvaro. Alla aktiviteter går fint att kombinera och variera och jag skräddarsyr gärna upplägg för dig och din grupp. För mer information, pris och bokning, kontakta mig!

Skogsbad

Följ med ut i naturen, öppna dina sinnen och upptäck det som du annars bara går förbi!

Skogsbad är en mycket långsam naturvandring där du får möjlighet att sakta ner och uppleva naturen mer närvarande med hjälp av sinnesövningar, bara-varande och ibland enkla kreativa övningar och det är helt prestationsfritt! Det är ett sätt att få en närmare naturkontakt samtidigt som många upplever att de mår bra, återhämtar sig och upplever samhörighet med naturen.

Skogsbad kan användas som rekreation och friskvård, som meditation, som inspiration och som ett sätt att närma sig och uppmärksamma miljöfrågor. Det är ett fint sätt att ta del av naturens lugnande och läkande miljö och det finns väldokumenterad forskning som visar att skogsbad har många positiva hälsoeffekter; bland annat minskad stress, bättre immunförsvar och bättre psykisk hälsa.

Jag är certifierad Natur- och skogsterapiguide, utbildad vid Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. 

Jag erbjuder även Skogsterapi som utgår ifrån samma metod som skogsbad, men anpassas till grupper och individer med särskilda behov såsom tex stressrealterade besvär, lättare psyisk ohälsa eller andra slags besvär och symtom. Syftet med skogsterapi är att alla ska kunna ta del av skogsbadets läkande effekter utifrån sina egna förutsättningar.

 

Praktiskt om skogsbad:

Skogsbad passar för företag, grupper och privatpersoner och hålls ofta i ett lättillgängligt naturområde. Ett skogsbad brukar vara omkring 2-3 timmar, men anpassas efter önskemål och årstid. Utöver guidade skogsbadsvandringar erbjuder jag även inspirationsföreläsningar om skogsbad och naturens hälsoeffekter. Välkommen att höra av dig för mer information och bokning.

Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

Upplevelsevandringar

Jag erbjuder upplevelsevandringar i naturen eller annan miljö efter önskemål, där deltagarna lyssnar till berättelser och instruktioner i hörlurar. Med hörlurarnas hjälp får vi här fler möjligheter än under ett vanligt skogsbad och beroende på plats, tema och önskemål finns möjlighet till platsspecifika och skräddarsydda vandringar. Passar för företag och grupper som vill ha en annorlunda och engagerande upplevelse tillsammans!

Skapande Skogsbad

Här blir skogsbadet utgångspunkt för en kreativ verkstad, där den lekfulla och kravlösa skaparlusten får stort utrymme. Vi kombinerar nära naturkontakt med konstnärligt utforskande som land art (naturkonstverk/installation), skrivande, dans & rörelse och/eller andra uttryckssätt efter önskemål och behov. Ett rum för för de små tysta detaljerna och de stora vyerna,  för inspiration och stillhet, för intryck och uttryck, för dig själv och världen.

Fri dans och kroppsmedvetande

Fri dans och rörelse

Ett prestationsfritt, avspänt och roligt sätt att motionera, bli mjukare och må bra till kropp och själ! Vi börjar med mjuk uppvärmning som sedan övergår i fri dans och rörelse inspirerat av olika teman och musik från hela världen. Vi avslutar med nedvarvning och avspänning. Jag som ledare guidar med övningar, inspiration och förslag, men du utgår alltid ifrån dig själv, din dagsform och just din kropp!

Kroppsmedvetande & aktiv avspänning

Lugna, mjuka, långsamma övningar i rörelse och stillhet för att medvetandegöra och balansera kroppen och i egen takt släppa stress och onödiga spänningar. Det är samtidigt en övning i att vara närvarande. Influenserna kommer från aktiv avspänning, presence through movement och andra former av kroppsmedvetandeträning.

Konstnärlig dansimprovisation

I konstnärlig dansimprovisation använder vi dans, rörelse och vår egen kropp som material för det skapande, konstnärliga uttrycket. Utforskande övningar och improvisationer med utgångspunkt i dig själv och dina meddansare, rummet och platsen, leken, rörelseglädjen och inspirationen.