Om mig

Om mig

Jag har varit verksam som kulturarbetare & pedagog sedan år 2000.

Mitt arbete har vuxit fram ur min danslust, men också ur min naturlängtan och mitt miljöengagemang. Jag har skapat min egen utbildning genom jobb och samarbeten och många kurser i bland annat dansimprovisation, fysisk teater, frigörande dans, dans för hälsa (instruktörsutbildning i Dansmetoden), postural träning (grundkurs i optimum-metoden) och jag är nu under mentorsledd utbildning till Certifierad skogsbadsguide genom Europen Forest Therapy Institute.

Jag övar gärna på att vara medvetet närvarande i nuet, inte alltid lätt men alltid en källa till inspiration för mig! Att dansa och vara nära naturen är mina favoritverktyg till glädje och inre stillhet som jag gärna villa dela med dig!

Jenny Adelkader, tel. 070-617 19 79
abdelkaderjenny@gmail.com